torsdag 9 november 2017

Omega3- och Omega6balansen

OMEGA 3 EPA OCH DHA-NIVÅ
Nivån på marin omega-3 EPA och DHA i din fettsyrorprofil bör helst ligga över 8% (grön zon, kostmål) MITT VÄRDE 3 %, för de totala fettsyrorna. Om nivån faller under 4% (röd zon) kan kroppen uppleva svårigheter att upprätthålla normal cell- och vävnadsutveckling (homeostas). Om Omega-3 (EPA + DHA) nivån är under 8% (röd eller gul zon) kan du dra nytta av att ändra din kost enligt "Ditt kostråd".

Omega-3 (EPA + DHA) Nivån är det kombinerade procentsatsen av de marina omega-3-fettsyrorna EPA och DHA av det totala värdet av fettsyror som finns i blodet. Fettsyreprofilen i blodet representerar de typer av fetter din kropp har tillgänglig för energi och för att utveckla celler och vävnader.

Omega-3 (EPA + DHA) Nivån är en viktig determinant i många sjukdomsprocesser, inklusive hjärtsjukdomar, hyperspänning, insulinresistens och diabetes, astma, depression, ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) och mer.

Betydelsen av ett korrekt balans mellan de långa kedjorna essentiella fettsyror AA (omega-6), EPA (omega-3) och DHA (omega-3) kan inte överbetonas, eftersom hjärnan, nerverna, ögonen, bindväven, huden, blodkärl, och varje cell i kroppen beror på en rätt balans för optimal funktion.

Den marina omega-3-eikosapentaensyraen (EPA) är den viktigaste omega-3-fettsyran som finns i muskler och lever, medan den marina omega-3-docosahexaensyraen (DHA) dominerar ögonen, sperma och hjärnbarken.

Omega-3-fettsyran DHA är avgörande för en hälsosam utveckling av hjärnan och näthinnan, särskilt för tidiga spädbarn, eftersom det står för 40% av hjärnmembranfosfolipiderna. Bra intag av DHA är förknippat med flera hälsofördelar, inklusive hjärnans och retinaltillverkning, åldrande, minnesbildning, synaptisk membranfunktion, fotoreceptorbiogenesfunktion och neuroprotektion.


OMEGA3 BALANS
Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balansen mäts som förhållandet mellan "vegetabilisk" omega-6-arakidonsyra (AA) och den marina omega-3-eikosapentaensyraen (EPA) i din fettsyraprofil. Detta AA / EPA-förhållande representerar andelen vegetabiliska oljor vs marina oljor i din kost. Ett överskott av vegetabiliska omega-6 fettsyror kommer att göra din diet obalanserad och pro-inflammatorisk.

Obehandlade inflammationer som härrör från Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) -balansen är över 9: 1 (röd zon) kommer att lägga en kropp på "eld", medan kontrollerade inflammationer stöder immunsystemet och allmän hälsa.

Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balansen måste vara under 3: 1 (grön zon, kostmål) MITT VÄRDE: 5:1, för att hjälpa din kropp att kontrollera inflammationsprocessen. Detta är sant så länge som både omega-6-arakidonsyra (AA) och den marina omega-3-EPA är i normala halter i fettsyrorprofilen. Om Arachidonsyra (AA) formationseffektivitet är under 30% (gul eller röd zon) kan ett till synes gott AA / EPA-förhållande fortfarande vara ett problem för cellmembranfunktionen, och du rekommenderar att du läser kapitlet om "Arachidonsyra (AA ) Formationseffektivitet ".

Om Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) -balansen är över 3: 1 (gul eller röd zon) kan du dra nytta av att ändra din kost enligt "Din kostråd".


Balansen hos de essentiella fettsyrorna omega-6 och omega-3 är viktig för att upprätthålla både normal cell- och vävnadsutveckling (homeostas) och mental hälsa under hela livscykeln. Fettsyrorna har många funktioner i kroppen, som är föregångare till lokala "hormoner" i cellerna som prostaglandiner, leukotriener och tromboxaner som reglerar alla inflammationer, jämnhet och glatt muskelkontraktion och avslappning.
Viktiga fettsyror AA (omega-6), EPA (omega-3) och DHA (omega-3) är också viktiga komponenter för alla cellmembraner, och omega-6-arakidonsyran (AA) konkurrerar direkt med marinomega-3 eikosapentaensyra (EPA) för införlivande i cellmembran.


Ett lågt AA / EPA-förhållande har föreslagits som ett index för optimal hälsa. Det är välkänt att de relativa mängderna omega-6 (AA) och omega-3 (EPA och DHA) i cellmembranet är ansvariga för att påverka cellulära funktioner. Hos människor är hjärnan det mest framstående organet i biologisk utveckling. Hjärntillväxt och utveckling är en huvudprioritering av kroppen. I hjärnan ligger balansen mellan omega-6 och omega-3 nära 1: 1 och i överensstämmelse med data från de evolutionära aspekterna av kost och genetik. Därför har ett förhållande av 1: 1-2: 1 omega-6 / omega-3 fettsyror föreslagits som målförhållande för hälsa.

Slår på "elden"
Inflammation är inte nödvändigtvis en dålig sak; inflammation är det första steget i vävnadsreparation och hjälper till att aktivera vårt immunsystem. Men om inflammationssvaret lönar sig, kan det vara förödande för vår hälsa.

Alla kroniska inflammatoriska sjukdomar kännetecknas av ökad bildning av inflammatoriska cytokiner såsom IL-1 och IL-6 tillsammans med leukotrien LTB4 framställd av omega-6-arakidonsyra (AA). De namngivna bioaktiva komponenterna från AA är ansvariga för att initiera och fortsätta inflammationer (kronisk inflammation). Bioaktiva komponenter från AA är också direkt involverade i utveckling av smärta.

Obalanserad och pro-inflammatorisk konsumtion av omega-6 och omega-3 fettsyror påverkar signifikant cellulär kommunikation och inflammatoriska störningar. Obalans av omega-6 och omega-3-fettsyror har observerats i många sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar, hyperspänning, insulinresistens och diabetes, astma, smärtsam menstruation, depression, ADHD, senilitet, tvångssyndrom kännetecknas av påträngande tankar och depression karakteriserad av att känna sig rastlös, orolig, trött och värdelös.

Släcker "elden"
Ämnen som dämpar inflammation kommer att skydda mot kardiovaskulära och andra inflammatoriska sjukdomar. Tyvärr kommer en hög Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balans och en hög oxidativ stressnivå att driva inflammatoriska sjukdomar som allergier, psoriasis och artrit.

Viktiga motåtgärder innebär att oxidationsspänningsnivån reduceras och att överskott av omega-6-arakidonsyra omvandlas till inflammatoriska produkter. Detta kan uppnås genom att följa "Balanced Diet Maintenance Advice" och öka intaget av biologiskt aktiva antioxidanter (flavonoider) från oliver och samtidigt minska Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) -balansen under 3: 1.

"Balanced Diet Maintenance Advice" kommer att dämpa hyperaktiva monocytceller i immunsystemet; samtidigt motverkar oxidation av LDL-kolesterol. Den marina omega-3 EPA hjälper också till att minska blodplättarnas aktivitet. Detta sänker koagulationshastigheten när en blodpropp bildas efter att kärlväggen har splittrats och plack in i blodomloppet i processen med ateroskleros.


Upplösningen av inflammation är inte bara en passiv avslutning av inflammation, utan snarare en aktiv biokemisk och metabolisk process som aktiverar specifika mekanismer för att främja normal cell- och vävnadsutveckling (homeostas). Viktiga deltagare är lipoxiner framställda av omega-6-arakidonsyra (AA), resolviner framställda av marin omega-3 EPA och DHA, protectins framställda från DHA och neuroprotektiner som produceras från fri DHA i hjärnan.

Nervcellerna i hjärnan producerar snabbt fritt DHA under onormal elektrisk aktivitet och stroke. Dessa bioaktiva komponenter verkar på såväl medfödda som anpassade immunceller, såsom T-celler, dendritiska celler och fagocytiska celler, som verkar som en länk mellan de två immunsystemen. Det följer att AA, EPA och DHA representerar en molekylär länk mellan de två immunsystemen.

Lipoxiner, resolviner och protectiner har potenta multilevelmekanismer för verkan i sjukdomsmodeller och främjar upplösning av mun-, lung-, njure-, hud-, mage- och tarminflammation (gastrointestinal) samt vävnadsskador som orsakas när blodtillförseln återkommer efter en period av brist av syre efter en stroke (ischemia-reperfusionsskada) och under bildandet av nya blodkärl (angiogenes).

En stroke orsakas av blodpropp som blockerar blodtillförseln till ett lokalt område i hjärnan. Det här områdets behov av syre och näringsämnen är inte täckt och lokal skada på omgivande vävnader uppstår. Denna skada förstärker därefter rancitet och inflammation när blodtillförseln återupprättas. Gratis DHA försöker motverka miljöskador och återupprätta normala förhållanden (homeostas) genom att omvandlas till neuroprotektin D1, ett ämne som skyddar celler mot rancitet och molekylära signaler som beställer celler att dö.


Gravida kvinnor uppmanas att stänga av "elden".
En korrekt balanserad och antiinflammatorisk kost av omega-6 och omega-3-fettsyror är avgörande för hälsan hos alla gravida kvinnor och deras barn, eftersom barnets utvecklande av hjärnan och nervsystemet kräver stora och balanserade mängder omega-6 och omega-3 fettsyror som måste komma från mamman.

En bra balans mellan omega-6 och omega-3-fettsyror kommer att stödja mental hälsa och nervfunktion, ett hälsosamt hjärta och cirkulationssystem, mag-, tarm- och lungfunktion, och till och med hälsosam hud, hår och naglar.


Arachidonsyra (AA) formationseffektivitet
Arachidonsyra (AA) Formation Effektivitet bör vara över 30% (grön zon, kostmål) MITT VÄRDE 32.2%, för att stödja din kropps behov av omega-6-arakidonsyra (AA). Om Arachidonsyra (AA) Formationseffektivitet är under 30% (gult eller rött värde) rekommenderas du att inkludera "Special Arachidonsyra Dietary Advice" som ett tillägg till din allmänna kostråd.

Arachidonsyra (AA) Formationseffektivitet mäts som förhållandet mellan essentiella fettsyraarakidonsyra (AA) och omega-6 linolsyra (LA) i procent. Detta index återspeglar hur effektiva enzymerna är vid omvandling av dietisk omega-6 linolsyra (LA) till omega-6-arakidonsyra (AA). Enzymerna i sig kan vara nedsatta, uppreglerade eller fungera inom normala gränser.


Ett lågt förhållande mellan "vegetabilisk" omega-6-arakidonsyra (AA) och den marina omega-3-eikosapentaensyra (EPA), presenterad som Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balance, har föreslagits som en index av de fördelaktiga effekterna av marina omega-3 s. Detta är bara sant så länge som både omega-6-arakidonsyra (AA) och den marina omega-3-EPA är i normala halter i fettsyrorprofilen.

Om både AA och EPA har reducerade nivåer kan ett till synes gott AA / EPA-förhållande fortfarande vara ett problem för cellmembranfunktionen. En låg EPA-nivå kan bero på en fettfri eller allvarlig marina fettbegränsad diet, såsom en vegetarisk kost. Detta förklarar varför hälsafördelningen av vegetarianism är så nedslående. En låg AA-nivå kan bero på nedsatt enzymaktivitet i AA-syntesen eller otillräcklig omega-6-linolsyra (LA) -förbrukning från en fettfri eller kraftigt fettbegränsad diet.

Otillräcklig konsumtion av dessa essentiella fettsyror kan leda till utbrott i eksem, beteendestörningar, ökad törst, tillväxtimpedans och försämrad sårläkning.

De enzymer som är involverade i metabolismen av omega-6 linolsyra (LA) till omega-6-arakidonsyra (AA) och vegetabilisk omega-3-alfa-linolensyra (ALA) till marin omega-3 EPA delas. Tävlingen för dessa enzymer begränsar hastigheten av AA och EPA-syntes från sina prekursorer LA och ALA.


Beroende på gener som är involverade i metaboliseringsvägen för LA och ALA (FADS1 och FADS2) kan enzymerna försämras, uppregleras eller fungera inom normala gränser. Kända genetiska varianter i FADS1 och FADS2 är associerade med högre LA och lägre AA-nivåer i fettsyraprofilen. Även om EPA ligger vid normala fettsyrorprofilnivåer kan låga nivåer av AA leda till nedsatt cellmembranfunktion som kan uppstå som neurologiska underskott. Låga nivåer av AA kan också predisponera en person för otillräckligt immun- och inflammatoriskt svar, vilket kan leda till frekventa infektioner eller försenad sårläkning.

Höga eller till och med normala nivåer av omega-6 linolsyra (LA) tillsammans med låg omega-6-arakidonsyra (AA) skulle föreslå minskad delta-6-desaturasaktivitet eller nedsatt AA-syntes. Personer som är sårbara på grund av genetisk variation i desaturering och förlängningsenzym av metaboliska omega-6 och omega-3-vägar kan inte uppnå en optimal AA-nivå från LA i deras fettsyrorprofil. Detta påverkar direkt deras kostbehov och de rekommenderas att följa "Special Arachidonic Acid Dietary Advice".


Cell Membrane Fluidity Index
Cell Membrane Fluidity Index speglar hur effektiv dina celler interagerar inom sin miljö. Om cellmembranfluiditetsindexet är över 4: 1 (gul eller röd zon) MITT VÄRDE 14, kan du dra nytta av att ändra din kost enligt vad som rekommenderas i "Din kostråd". Cellmembranfluiditetsindex mäts som förhållandet mellan mättade fettsyror och den marina omega-3 essentiella fettsyran eicosapentaoeninsyra (EPA) och docosahexaonsyra (DHA).

Cellmembrankomposition och strukturarkitektur är kritisk för cellernas hälsa och därmed kroppen. Å ena sidan måste membranet vara styvt nog för att tillhandahålla ljudcellulär strukturell arkitektur. Å andra sidan måste membranet vara tillräckligt vätska för att tillåta näringsämnen i och släppa ut produkter, liksom att tillåta fri flytning av cellulära receptorer i dess fosfolipider bi-skikt.

Dessa receptorer är dockningsstationer för hormoner och andra bioaktiva näringsämnen som djupt påverkar cellernas livskraft. Ett exempel är LDL-kolesterol, ett lipoprotein som transporterar lipider från levern till cellerna. Proteindelen av LDL-partikeln förbinder till en särskild receptor på cellemembranytan, vilket gör det möjligt att leverera fettsyror till cellen. Idealt sett bör de cellulära receptorerna flytta runt på membranytan "som flottor på en flod".

Ju mer mättade fetterna är i ett membran, desto snabbare är membranet. Omvänt är ju fler fleromättade fetterna i ett membran, desto mer fluid blir membranet. Omega-3 DHA är den mest fleromättade fettsyran i kroppen med sex dubbelbindningar, och gör mer än något annat fett för att främja membranfluiditeten. Celler med låg DHA i deras membran (och högre styvhet) har onormal receptorbindningskapacitet.

I vissa fall uppenbarar detta sig som en starkare bindning, vilket orsakar överdriven respons på hormoner. Ett exempel är angiotensin, ett hormon som orsakar blodkärl och stryker blodtrycket. Ökad intag av DHA ökar cellmembranets fluiditet, återställer normal receptorfunktion och affinitet för angiotensin. Detta bidrar till att förklara varför fiskolja minskar blodtrycket vid högt blodtryck.

Med andra hormoner påverkar överdriven membran-styvhet receptorbindning. Serotonin är ett hormon som reglerar kroppstemperatur, tarmrörelser, humör, sömn, sexualitet, aptit och kognitiva funktioner som minne och lärande. Låga nivåer av serotonin är kopplade till depression, ångest och migrän; och effekterna av serotonin reduceras när serotoninreceptorer avgraderas. Forskare tror att detta kan förklara associeringen mellan låga marin omega-3 DHA nivåer och PMS och depression; såväl som högt blodtryck och bröstcancer.

Ett annat viktigt exempel är insulin. Celler med minskad membranfluiditet har visat sig vara insulinresistenta, eftersom insulin inte längre kan binda till dess receptorer på cellytan. Insulinresistens spelar en viktig roll i utvecklingen av hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes och central fetma. En högkolhydratdiet är tänkt att främja utvecklingen av insulinresistens, inte bara på grund av en överdriven glykemisk belastning utan även för att överskott av glukos omvandlas till mättat fett i kroppen, ökade mängder av mättat fett i cellmembran och därmed cellmembran styvhet. I plasmaprofilering av icke-diabetiska vuxna korreleras plasm triglycerider som innehåller övervägande mättade eller monoättade fettsyror positivt med insulinresistens, medan triglycerider som innehåller övervägande marina essentiella fettsyror EPA och DHA korrelerar negativt.

En proinflammatorisk fettsyraprofil från en obalanserad och proinflammatorisk diet kan dramatiskt öka delta-6 och delta-5-desaturasaktiviteten, vilket generellt leder till ökad omega-6-arakidonsyra (AA) -syntes och en större tendens till inflammatoriska tillstånd.


När insulinresistens utvecklas minskar delta-6 och delta-5-aktivitet, vilket resulterar i att ökande mängd mättade fetter införlivas i cellmembran. Detta förvärrar ytterligare insulinresistensen.

Således kan omega-3 EPA och DHA, som kan bekämpa inflammatoriska tillstånd, och medföra förbättringar av cellmembranets fluiditet och insulinreceptorkapacitet, vara kliniskt användbara som en del av en omfattande behandlingsregim som syftar till att korrigera insulinresistens.


Mental styrka
Mental styrka Index reflekterar din humör och kognitiv status. Om mentalstyrkaindex är över 1: 1 (gul eller röd zon) MITT VÄRDE 1.8, kan du dra nytta av att ändra din kost enligt vad som rekommenderas i "Din kostråd".

Mental styrka Index mäts som förhållandet mellan omega-6-arakidonsyra (AA) och den marina omega-3 essentiella fettsyran eicosapentaoenic acid (EPA) och docosahexaoenic acid (DHA).


En adekvat tillförsel av marina omega 3-fettsyror EPA och DHA i din kost är avgörande för nervsystemets utveckling och funktion. Hjärnan är nervsystemets kontrollcenter. Det övervakar och kontrollerar kroppens reaktion på information från syn, hörsel, lukt och smak.
Stämningsprofilen påverkas signifikant av Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) -balansen. En kostförändring från ett obalanserat proinflammatoriskt värde över 9: 1 till ett värde mindre än 5: 1 påverkar omedelbart ett antal faktorer relaterade till mental hälsa på ett signifikant sätt, särskilt hos barn med ADHD och äldre deprimerade individer.


Detta har också visats både i depressiva sjukdomar och bland missbrukare. Daglig administrering av 3 g av omega-3s EPA och DHA i 3 månader minskade signifikant känslor av ilska och ångest bland substansmissbrukare jämfört med placebogruppen.

En antiinflammatorisk Omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balans i nervcellerna främjar snabb förståelse av information, analys av information, beslutsfattande och förmåga att upprätthålla en fortsatt koncentration. Dessa är färdigheter som är oerhört viktiga i alla dagliga aktiviteter.


Psykologisk stress och depression
Obalans mellan marin omega-3 EPA och DHA och omega-6 arachidonsyra (AA) i nervceller påverkar mönstret av nervsignaler. Sådan obalans kan vara en viktig länk till den nyligen observerade ökningen av mildare psykiska störningar hos den vuxna befolkningen, med symtom som trötthet, ångest, stress, dålig koncentration, aptitlöshet, sömnproblem och energitab.

Det finns bevis på att förändringar i fettsyrorprofilen kan inducera depression. Psykologisk stress hos människor inducerar framställning av proinflammatoriska cytokiner. Ökad omega-6 (AA) / Omega-3 (EPA) Balans i perifert blod kan orsaka överproduktion av cytokiner som IL-1 och IL-6.

Marine omega-3 EPA och DHA kan också fungera som humörstabilisatorer. EPA reducerar cytokinproduktionen och påverkar humör och känslomässiga tillstånd på ett signifikant sätt. Ökat DHA-intag kan öka plasmaproduktet serotonin. Serotonin är en signalsändare som arbetar på synaptisk nivå i nervsystemet som tillåter att nervceller överför elektriska eller kemiska signaler till enskilda målceller.

Serotonin är viktigt för reglering av kroppstemperatur, tarmrörelser, humör, sömn, sexualitet, apatit och kognitiva funktioner som minne och lärande i centrala nervsystemet. Låga nivåer av serotonin kan leda till klinisk depression, migrän, ångest och mer.

Serotoninreceptorns antal och funktion försämras av cellmembran, vilka är överdrivet styva på grund av ökade nivåer av mättade fettsyror och reducerade nivåer av marint omega-3 EPA och DHA. Detta ger en teoretisk rationell koppling av fettsyrorprofilen med standardreceptor och neurotransmitterteorier av depression; och med den nya "re-wiring" teorin.

Mental styrka Index kan betraktas som en biomarkör för depression. Värdet av denna biomarkör kommer att öka med ett högt intag av omega-6 linolensyra (LA) och ökad endogen produktion av omega-6-arakidonsyra (AA). Kosttillskott av de marina omega-3-fettsyrorna EPA och DHA kommer att förbättra biomarkörens värde.


Effekter på lärande och minne
Barndomen och åldern är två kritiska och sårbara stadier i livet när tillförseln av marin omega-3 i form av EPA och DHA är grundläggande för en bra hjärnfunktion. I dessa perioder är omega-3-brist associerad med inlärning och minnesbrist samt humör.

Kliniska studier visar att kognitiv prestanda förbättras med ökad antiinflammatorisk konsumtion av marine omega-3 EPA och DHA. De möjliga mekanismerna kan vara relaterade till det faktum att marin omega-3 EPA och DHA fungerar som kontroller av neuronal excitabilitet som påverkar enzymer som skyddar cellmembranets struktur och funktion.

När neuroner stimuleras med neurotransmittorer kan både omega-3-omega-3-EPA och DHA och omega-6-arakidonsyra (AA) frisättas från membranfosfolipider och metaboliseras i hjärnan vilket ger upphov till en serie grupper av bioaktiva föreningar såsom prostaglandiner, tromboxaner, leukotriener, lipoxiner, resolviner och protectiner, inklusive neuroprotektin Dl från fri DHA.

Dessa lokala "hormoner" modulerar de sätt på vilka information behandlas mellan neuroner och anses ha påverka nervbanor med olika neurotransmittorer som serotonin och noradrenalin som påverkar hjärtfrekvensen. acetylkolin som påverkar långvarig uppmärksamhet och dopamin, vilket påverkar belöningsdriven inlärning i hjärnan.

Marine omega-3 EPA- och DHA-brist har associerats med reducerad syntes av katekolamin vilket resulterar i minskad inlärningsförmåga och nedsatt neuronal funktion i hippocampus, vilket skulle försämra konsolideringen av information från korttids till långsiktigt minne.

I Alzheimers sjukdom är hippocampus en av de första regionerna i hjärnan att drabbas av skador, vilket orsakar minnesproblem och desorientering. Alzheimers sjukdom kännetecknas av den progressiva döden hos hjärnceller, och förmågan hos EPA och DHA att förbättra kognitiv prestanda i sådana fall kan relatera till ökade nivåer av neurotransmittorn acetylkolin. Detta kan också förklara deras positiva effekter på inlärning, stämningsstabilitet och andra viktiga kognitiva funktioner.


Fettsyror Profil
Fettsyror Profil mäts från bloddroppar uppsamlade från en fingertopp. Zinzino Balance Test mäter cirka 98% av fettsyrorna i blodet och presenterar profilen av 11 olika fettsyror, inklusive mättade, enomättade (omega-9) och fleromättade fettsyror (omega-6 och omega-3), som som visas i tabellen. 

Fettsyror                                                   Ref värde      Mitt värde
Dalmitic acid/                      mättad/          23,7/              27,2
Stearic acid/                        mättad/          13,1/              14,8
Oleoc acid/                         omega9/        21,8/              29,7
Linoleic acid/                      omega6/        19,9/              17,1
Alphalinolenic acid/            omega3/        0,6/                0,7
Gamma Alphalinolenic acid/ omega6/     0,2/                0,1
Dohomo Alphalinolenic acid/ omega6/    1,1/                0,8
Arachidonicacid/                 omega6/        8,4/               5,5
Elcosapentanoic/                omega3/        4,1/                1,1
Dicosapentanoic/               omega3/        2,2/                1,1
Docosahexaenoic/             omega3/        5,0/                1,9
Fettsyror Profilvärde                             90%             24%

Tabellen presenterar en antiinflammatorisk fettsyraprofil som är resultatet av välbalanserade och antiinflammatoriska dieter. Värdena för de individuella fettsyrorna som presenteras tas från genomsnittet av 700 individer som har fettsyror profilvärde över 90%. I den 5: e kolumnen hittar du din fettsyrorprofil som motsvarar din inflammatoriska status.
Fettsyrorprofilen mäts genom att beräkna andelen enskilda fettsyror i blodet mot de totala fettsyrorna som är närvarande. Fettsyror Profilvärdet beräknas från en ekvation som kombinerar nivåerna av långkedjiga essentiella fettsyror med kända publicerade risker för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Om fetthaltens profilvärde är mer än 90% (grön zon, kostmål) MITT VÄRDE 24, är din kost balanserad och antiinflammatorisk. Genom att hålla din nivå av oxidativ stress under kontroll bör du vara väl skyddad mot utvecklingen av kroniska livsstilssjukdomar.

Om fetthaltens profilvärde är mindre än 90% (gul eller röd zon) kan du dra nytta av att ändra din kost enligt "Din kostråd".

Flera studier har visat att fettsyrorprofilen av cirkulerande blodlipider återspeglar kosten fettintag, i sin tur gäller det hälsotillståndet. Fetterna i ditt blod representerar de typer av fetter din kropp har tillgång till för energi och för att utveckla celler och vävnader, inklusive cellmembran.

Den essentiella fettsyran omega-6 linolsyra (LA) och omega-3-alfa-linolensyra (ALA) måste komma från kosten. Kroppen kan inte producera dessa fettsyror endogent. Den väsentliga omega-6 linolsyra (LA) som omvandlas i kroppen omvandlas i kroppen till omega-6-arakidonsyra (AA).

Den väsentliga omega-3-alfa-linolensyran (ALA) i kosten omvandlas i kroppen till omega-3-eikosapentaensyra (EPA) och omega-3-docosahexaensyra (DHA). Men vegetabilisk ALA är inte tillräckligt omvandlas till EPA och DHA i kroppen för att kunna ersätta de marina omega-3-källorna. Från isotopmärkta ALA-matningsstudier har omvandlingsområdet för ALA till EPA uppskattats mellan 0,2% - 21%, vilket i allmänhet ger mindre än 4% av EPA och DHA i blodets fettsyrorprofil. Detta är inte tillräckligt för att stödja god hälsa, och måste idag kompenseras genom direkt intag av EPA och DHA från marina källor.


Både omega-6 och omega-3-fettsyror lagras i cellmembranen i varje cell i kroppen. När omega-6 och omega-3-fettsyror frigörs från cellmembranen, produceras lokala "hormoner" från essentiella fettsyror som är: omega-6-arakidonsyra (AA), omega-3-eikosapentaensyra (EPA) och omega-3 docosahexaensyra (DHA). Dessa lokala "hormoner" kontrollerar inflammation och glatt muskelkontraktion genom hela kroppen. Det är produktionen av dessa lokala "hormoner" från deras föregångare fettsyror AA, EPA och DHA som avgör om din diet är proinflammatorisk eller antiinflammatorisk. En pro-inflammatorisk diet kan vara förödande för din hälsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar