måndag 6 juni 2016

Mår bra i solen ☀️

Den senaste tiden har det varit soligt och varmt och då mår jag som bäst. Kroppen har lättare att hålka sig alkalisk när den är varm, så det bidrar säkert till att jag mår bättre. Penicillinkuren är avslutad så nu ska kroppen bara återställas. Äter mycket råa grönsaker och dricker mycket vatten. Har även varit timl en kinesiolog, Attila Flamborg. Inte för penicillinkuren, utan rent allmänt för att stärka immunförsvaret. Har varit hos honom förut så nu var det gång nr 2.

www.kinesiologi.se : " kinesiologi (”rörelselära”) är en metod att kommu- nicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att hitta obal- anser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.
 

Kinesiologi och kinesiologisk medicin används för att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsätt- ningar i rörelseapparaten (muskler, leder) och kroppens inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immun- försvar, näringskemi, etc) och mental stress


Muskeltestning ("manual muscle testing") är grunden i hela kinesiologin. Muskeltestning är en subjektiv diag- nostisk undersökningsmetod för att studera en persons relativa förmåga att kontrahera specifika muskler under ett manuellt motstånd. Med hjälp av dessa neuromuskulära tester tolkas krop- pens elektriska impulser och den neurologiska kommu- nikationen mellan olika sinnesorgan, receptorer, muskler, körtlar, inre organ, hjärna och ryggmärg (CNS).


Det centrala nervsystemets (hjärna och ryggmärg) funktion är att ta emot information från våra sinnesor- gan (ögon, öron, näsa, tunga, hud, etc). Via inåtledande nervbanor tolkas och bearbetas sedan informationen och därefter via utåtledande nervbanor styrs de två effektorganen (muskler och körtlar). Det centrala nervsystemet kan endast svara alla sin- nesorgan i kroppen genom att agera på två olika sätt: 1. kontraktion (sammandragning) av muskler
2. sekretion (frigöra sekret) från körtlar


Genom att testa den relativa förmågan till kontraktion i kroppens muskler kan man därför undersöka effekten av olika slags stimuli (stressimpulser eller behandlings- tekniker) och hur hjärnan och ryggmärgen uppfattar och tolkar denna information.  Resultatet av en kinesiologisk behandling blir att det centrala nervsystemet nu skickar förändrade nervsig- naler ut till effektorganen (muskler och körtlar). När behandlingen gett önskat resultat har nervsignaler- na påverkat kroppens muskulatur och körtlar och klien- ten upplever ofta minskade specifika besvär och förbät- trad hälsa. "

Dyrt är det men jag mår bättre! Frågan är vad som gör vad. Jag började med CBD- oljan samtidigt som jag var till Attila första gången, så det är svårt att veta. Kanske kombinationen! Ja, hur som helst har jag mer energi och mår fysiskt riktigt bra. Den mentala delen pendlar mycket. Det är lite fram och tillbaks med måendet och det är lite oroligt inom vissa delar av livet just nu. Försöker jobba med mitt inre lugn, avslappning, djupandning och motion. Väntar på röntgenbesked med spänd förväntan!!!

 


2 kommentarer:

  1. Skönt att du mår bra. Håller tummarna för ett bra svar på röntgenundersökningen.//Ullis

    SvaraRadera
  2. Tack. Jag med 😊❤️

    SvaraRadera